Co to jest impedancja?

 Co to jest impedancja?

Impedancja to związek pomiędzy napięciem (U) a natężeniem (I) prądu przemiennego, a dokładniej rzecz ujmując jest to iloraz napięcia do natężenia. Zależność ta jest wielkością zespoloną, co oznacza, że wartości  impedancji mogą zostać przedstawione za pomocą współrzędnych danego wektora. Zarówno napięcie, jak i natężenie służą do określenia mocy danego urządzenia elektrycznego takiego, jak głośnik.

Jakie jest praktyczne zastosowanie impedancji?

Pojęcie impedancji często stosowane jest podczas wyboru miedzy innymi głośników oraz wzmacniacza.  W praktyce wartość impedancji informuje nabywcę sprzętu o wielkości płynącego w nim prądu, aby pod względem technicznym można było odpowiednio dopasować głośniki do wzmacniacza. Im bardziej podobna wartość impedancji głośników i wzmacniacza, tym lepsze połączenie i większe bezpieczeństwo ze względu na  zbliżone wartość płynącego prądu w obwodzie danych urządzeń.

Impedancja przy zakupie słuchawek?

Kupując słuchawki warto zwrócić uwagę na wartości impedancji, gdyż od niej zależy jakość słuchanej muzyki poprzez słuchawki. Tańsze słuchawki mają niższą impedancję, związku z tym charakteryzują się głośniejszym dźwiękiem. Natomiast droższe słuchawki posiadają wyższą impedancję, dzięki czemu dźwięk jest delikatniejszy. Dlatego kupując słuchawki należy zwrócić na wartość impedancji oraz określić swoje wymagania, co do dźwięku, czy ma być wyraźniejszy czy może delikatniejszy.

Impedancją a rezystancją- czy pojęcia te oznaczają to samo?

Impedancja i rezystancja to pojęcia, których nie należy stosować zamiennie. Bardzo łatwo pomylić je ze sobą, gdyż zarówno impedancja i rezystencja odnoszą się do zależności pomiędzy napięciem a natężeniem. Różnica między nimi polega na tym, że impedancja odnosi się do prądu przemiennego, a rezystencja opisuje prąd stały.

Jakie można zmierzyć wartość impedancji?

Chcąc zmierzyć wartość impedancji można skorzystać z metody pomiarowo-obliczeniowej, czyli metody technicznej. Polega ona na pomiarze napięcia wykorzystując woltomierz oraz na pomiarze  natężenia poprzez zastosowanie amperomierza. Następnie uzyskane pomiary są wykorzystywane do obliczenia wartości impedancji.

Czy impedancja znajduje zastosowanie w medycynie?

Impedancja znalazła także zastosowanie w medycynie. Wykorzystywana jest do analizy składu ciała człowieka. Jest to zabieg w całości nieinwazyjny, który polega na podłączeniu elektrod do dłoni lub stóp pacjenta. Otrzymany wynik pozwala na dobranie odpowiedniej diety w przypadku otyłości czy anoreksji oraz na poznanie parametrów układu sercowo-naczyniowego, takich jak: rzut sercowy czy obwodowy opór naczyniowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *